Accounting Services/Księgowość/Biuro Rachunkowe Warszawa Śródmieście
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)Business consulting
Year-end reviews
Income tax planning
General accounting consultation

Start WSPÓŁPRACA USŁUGA TRADYCYJNA

Usługą tradycyjną jest prowadzeniem ksiąg w siedzibie Adnaw Accounting Services.

Jest to rozwiązanie polegające na prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg Klienta w naszym biurze rachunkowym.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY

W przypadku małych Firm dokumenty przekazywane do Biura w terminie do 5 dnia każdego miesiąca. W przypadku większych Firm dokumentacja przekazywana jest do nas w okresach dwu tygodniowych lub nawet tygodniowych.

 

 • DO 5 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
 1. należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni. Sposób dostarczania dokumentów do biura definiuje wcześniej podpisana umowa
 2. osobiste dostarczenie dokumentów przez klienta do biura rachunkowego
 3. odbiór dokumentów przez pracownika naszego biura w siedzibie klienta
 4. wysyłka dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej
 5. wysyłka dokumentów za pośrednictwem firmy kurierskiej

 

 • DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA – informujemy drogą mailową o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców

 

 • DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA – informujemy drogą mailową o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń

 

 • DO 20 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA – dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

 

 • DO 25 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA – przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu VAT, oraz wysyłamy deklaracje drogą elektroniczną do właściwego Urzędu Skarbowego

 

 • OD 25 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA - Biuro kontaktuje się mailowo bądź telefonicznie z Klientem, ustalając dane dotyczące listy płac. Biuro rozlicza czas pracy pracowników, sporządza listę płac oraz do 15 następnego miesiąca sporządza raporty RMUA, przelewy PIT-4 i ZUS

 

Biuro składa w imieniu Klienta wszystkie wymagane zeznania i deklaracje, podpisując je we własnym imieniu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku wezwań dotyczących wyjaśnień w zakresie składanych deklaracji czy postępowań sprawdzających w zakresie prowadzonej dokumentacji, Biuro występuje standardowo w imieniu Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 

 

Copyright © 2011 ADNAW Accounting Services Sp. z o.o. Księgowość / Biuro Rachunkowe Warszawa Śródmieście
Realizacja VO Creative Solutions