Accounting Services/Księgowość/Biuro Rachunkowe Warszawa Śródmieście
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)Business consulting
Year-end reviews
Income tax planning
General accounting consultation

Start WSPÓŁPRACA ON-LINE

Rozwiązanie on-line polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu Internetu.

 

Lawina dokumentów do opanowania w każdej firmie wymaga stworzenia mechanizmów, które będą między innymi segregowały, katalogowały, przydzielały określone dokumenty pracownikom za nie odpowiedzialnym, czy też w odpowiednim terminie trafiały do księgowości – po ich uprzednim zaakceptowaniu przez osoby decyzyjne.

 

Szybkie podejmowanie decyzji nierzadko wymaga poparcia odpowiednim dokumentem, który jeśli zginie w gąszczu wszystkich dokumentów firmy, przy jednoczesnym braku osoby za niego odpowiedzialnej, jest niemożliwe lub w najlepszym wypadku spowolnione. Uniknięcie takich niekorzystnych dla firmy zdarzeń jest możliwe dzięki posiadanemu przez nas Modułowi Obiegu Dokumentów.

 

Moduł ten pozwala zapanować nad wszystkimi dokumentami w firmie. Poza ich gromadzeniem, katalogowaniem oraz rozdysponowaniem, umożliwia definiowanie procesów, jakim podlegają dokumenty. Dzięki procedurom obiegu dokumentów każda sprawa realizowana jest w zaplanowany, usystematyzowany i właściwy dla firmy sposób.

 

Dokumenty (w dowolnym formacie) gromadzone w programie można swobodnie grupować w tworzonych katalogach. Użytkownik ma możliwość wprowadzania dokumentów, załączanie skanów, plików oraz ich opisywanie w dowolny sposób. Informacje o dokumentach gromadzone są w postaci formularzy, na których znajdą się m.in. informacje, takie jak: typ dokumentu, jego tytuł, czego dotyczy, data wprowadzenia, status, operator odpowiedzialny za dokument.

 

Każdy dokument zapisany w bibliotece może być powiązany z różnymi podmiotami , dowolną ilością dokumentów oraz operacjami księgowymi.

 

Moduł Obieg Dokumentów posiada bardzo szeroki zakres definiowania uprawnień dostępu do dokumentów. Dla każdego pracownika mającego dostęp do modułu, można określić, do której grupy dokumentów ma dostęp oraz w jakim zakresie: czy powinien posiadać wgląd w dokumenty, możliwość zmiany, czy też może edytować tylko dokumenty wprowadzone wyłącznie przez siebie. Główną zaletą nadawania uprawnień do obsługi dokumentów jest wyznaczenie odpowiedzialności pracownika za dany dokument, co przyspiesza obieg informacji w firmie.

 

Taka forma prowadzenia księgowości daje możliwości efektywnego podziału zakresu obowiązków pomiędzy biurem rachunkowym a klientem.

 

Zapewniamy dostęp do raportów zarządczych i syntetycznych informacji o rozliczeniach, podatkach do zapłaty, przychodach i kosztach oraz danych kadrowych za pomocą Pulpitu Menadżera.

 

Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa, z każdego miejsca na świecie, ma dostęp do podstawowych danych finansowych, i nie tylko finansowych swojej firmy. Dane są dostępne na zabezpieczonej hasłem stronie internetowej.

 

Pulpit Menadżera prezentuje analizy i raporty takie jak:

  • Analiza obrotów magazynowych
  • Raport dłużników i wierzycieli
  • Struktura wiekowa należności i zobowiązań

 

Za pośrednictwem modułu można także:

  • Przeglądać dane słownikowe, takie jak kartoteki kontrahentów czy pracowników
  • Sprawdzać statystyki dotyczące ilości wprowadzonych dokumentów
  • Eksportować wybrane dane do arkusza kalkulacyjnego

 

 

 

Copyright © 2011 ADNAW Accounting Services Sp. z o.o. Księgowość / Biuro Rachunkowe Warszawa Śródmieście
Realizacja VO Creative Solutions