Accounting Services/Księgowość/Biuro Rachunkowe Warszawa Śródmieście
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)Business consulting
Year-end reviews
Income tax planning
General accounting consultation

Start OFERTA KSIĘGOWOŚć WG US GAAP

Księgowość wg US GAAP są to amerykańskie standardy rachunkowości (tzw. US GAAP Generally Accepted Accounting Principles). Tworzone są przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (Financial Accounting Standards Board FASB) z siedzibą w Norwalk (USA).

Standardy stosowane są przez spółki notowane na nowojorskiej giełdzie i wiele prywatnych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych. Również wiele krajów europejskich dopuszcza możliwość sporządzania skonsolidowanych sprawozdań jednostek dopuszczonych do publicznego obrotu według zasad określonych przez US GAAP

W odróżnieniu od MSSF,  US GAAP odnoszą się do anglosaskiego typu rachunkowości. Oznacza to orientację na podejście ekonomiczne i ryzyko.   Z kolei koncepcje rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wspierają bezpieczeństwo i stabilność obrotu gospodarczego.

Rada Standardów Rachunkowości Finansowej funkcjonująca na terenie Stanów Zjednoczonych jest instytucją niepubliczną, tworzącą standardy rachunkowości zwane Ogólnie Akceptowanymi Zasadami Rachunkowości (Generally Accepted Accounting Principles - US GAAP). Uznanie ich za regulacje o charakterze ponadnarodowym, związane jest z faktem, iż:

  • przygotowanie sprawozdań finansowych według US GAAP umożliwia spółce wejście na Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych i dostęp do innych amerykańskich rynków kapitałowych,
  • coraz więcej europejskich przedsiębiorstw przygotowuje swoje sprawozdania finansowe według US GAAP,
  • założenia konceptualne IASB wzorowane były na wcześniejszych pracach FASB,
  • regulacje US GAAP są szczegółowe, zawierają mniej alternatywnych rozwiązań oraz obejmują swym zasięgiem także sektor publiczny i niektóre branże przemysłu.

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 ADNAW Accounting Services Sp. z o.o. Księgowość / Biuro Rachunkowe Warszawa Śródmieście
Realizacja VO Creative Solutions